Уроци по танци за чужденци

Уроци по танци за чужденци

Ние говорим и преподаваме на английски, френски, немски и испански език!

Обогатете престоя си в България чрез изучаването на нов универсален език: SALSA!

През последните години сме водили ежеседмични частни уроци за австрийци, германци и швейцарци, които работят в България в продължение на 1-2 години. След тези занимания те могат да продължат да танцуват навсякъде по света.