Spinning

Основи на въртенето - техника, позиция на тялото, различни видове въртене, различни упражнения по единички и по двойки

Седмица 30

Въртене по двойки с Евгени и Лили
PaLante Online Academy

Songs: Oscar de Leon - Detalles
Песниla Tapa - El Platanal De Bartolo

Въртене по двойки с Евгени и Лили
PaLante Online Academy

Songs: Oscar de Leon - Detalles
Песниla Tapa - El Platanal De Bartolo

Седмица 20

Основи на въртенето с Евгени & Лили
PaLante Online Academy

Песен: Calle Vapor - Tierra del Olvido

Основи на въртенето с Евгени & Лили
PaLante Online Academy

Песен: Calle Vapor - Tierra del Olvido