Пачанга - Week 23

Salsa On2

Пачанга с Evgeni & Nicole
PaLante Online Academy

Песни: Charanga la Tapa - Macorina
Tipica 73 - Pare Cochero

За да видите този уроки е необходимо да се регистрирате и да закупите някой от нашите пакети

Регистрирайте се тук