Нови уроци

Новите видеа за седмица №38

Безплатни видеа

La средно ниво по двойки с Евгени и Никол
PaLante Online Academy

Песен: Poncho Sanchez - Fania Fungue

La средно ниво по двойки с Евгени и Никол
PaLante Online Academy

Песен: Poncho Sanchez - Fania Fungue

Salsa On2

Mambo Footwork с Евгени и Никол
PaLante Online Academy

Песни: Ray Barretto - Acid
Poncho Sanchez - Fania Fungue

Mambo Footwork с Евгени и Никол
PaLante Online Academy

Песни: Ray Barretto - Acid
Poncho Sanchez - Fania Fungue

Masterclass Partnerwork

Cool Moves по двойки с Евгени и Никол
PaLante Online Academy

Песни: Curao en Salsa - Titico na ma
Poncho Sanchez - Fania Fungue

Cool Moves по двойки с Евгени и Никол
PaLante Online Academy

Песни: Curao en Salsa - Titico na ma
Poncho Sanchez - Fania Fungue

Основи на Афро

Afro Basics - Obatala с Евгени и Никол
PaLante Online Academy

Песни: Abillona - Obatala

Afro Basics - Obatala с Евгени и Никол
PaLante Online Academy

Песни: Abillona - Obatala